Regulamin Centrum Zabaw dla Dzieci

Regulamin „Kulek”

1.  Dziecko wchodzi oraz przebywa na terenie zabawowym w obecności osoby pełnoletniej i w trakcie pobytu zostaje pod jej opieką.

2.  Na terenie zabawowym mogą przebywać dzieci w wieku od 3 do 11 lat.

3.  Maksymalna liczba dzieci przebywających w jednym czasie na terenie zabawowym –  15.

4.  Przed wejściem na teren zabawowy należy zadbać, aby dziecko nie posiadało ze sobą przedmiotów niosących ryzyko obrażeń np. pierścionki, wisiorki, długopisy, paski z ostrymi sprzączkami, etc.

5.  Nie wolno wnosić ani spożywać na terenie zabawowym art. konsumpcyjnych. Do tego celu przeznaczone jest miejsce w restauracji obok.

6.  Zabrania się dzieciom wspinania po siatkach.

7.  Nie zezwala się dzieciom wchodzenia na teren zabawowy w obuwiu, dzieci bawią się w skarpetkach.

8.  Opłata za bilet pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.

9.  Opiekun zobowiązany jest do posiadania paragonu podczas całego pobytu dziecka na terenie „Kulek” i okazania go obsłudze przy opuszczeniu terenu przez dziecko.

10.    Opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie dziecka, aby w odpowiednim czasie opuściło teren zabawowy

 

Dodaj komentarz