Rezerwacje pływalni

Pola białe oznaczają godziny ogólnodostępne a pola kolorowe godziny zarezerwowane.

Rezerwacja  w dniach  od 20.10 do 26.10 . Poniżej od 27.10 do 02 .11.

xv20.10_26.10REZERWACJA od 27.10 do 02.11.

SA27.10_02.11

Dodaj komentarz