Regulamin zajęć nauki pływania dla maluchów

REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA DLA MALUCHÓW

1. Organizatorem zajęć jest BASEN AGH .
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości  zgodnej z obowiązującym cennikiem.
3. Zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu według harmonogramu.
4. Basen AGH nie dokonuje zwrotów za nieobecności kursantów na zajęciach i nie przenosi niewykorzystanych wejść na kolejną edycję.
5. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn leżących po stronie organizatora (np. awaria techniczna skutkująca odwołaniem zajęć) Basen AGH  zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie. Uczestnik ma obowiązek sprawdzić przed każdymi swoimi zajęciami, czy na stronie www.basen.agh,  nie pojawiły się informacje dotyczące odwołania zajęć .
6.Dzieci do 3 lat obowiązują specjalne pieluchomajtki do pływania. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględna konieczność przestrzegania regulaminu korzystania z pływalni.
7. Zajęcia trwają 30  minut z JEDNYM RODZICEM W WODZIE .
8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przybycia na nie 5 minut przed ich rozpoczęciem (zbiórka przy niecce basenu rekreacyjnego)
9. Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia deklarują, że ich podopieczni nie posiadają żadnych przeciwwskazań do korzystania zajęć w wodzie.