Trening przygotowujący do sezonu narciarskiego i snowboardowego

Czy wszystko masz? Sprzęt jest! Hotel zarezerwowany! A co z formą? – Nawet jeśli jeszcze jej nie masz, to z tym treningiem przygotujesz się do sezonu tak, że zakwasy i urazy będziesz znał tylko z opowiadań.

Treningi odbywać się będą w każdy wtorek i czwartek w siłowni Basenu AGH w godzinach 18.30-19.30 oraz 19.30-20.30

Zajęcia rozpoczynają się już 05.11.2013 r. i trwać będą do 19.12.2013 r.

Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest utworzenie grupy minimum 4 osobowej. Decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzona wpłatą. Zajęcia prowadzone będą w grupach maksymalnie 6 osobowych.

Informacje merytoryczne można uzyskać bezpośrednio u instruktorów.

Zapisy przyjmowane będą w kasie siłowni osobiście lub telefonicznie: 12 617 51 48. Przy zapisie konieczne jest podanie nr telefonu kontaktowego oraz adresu email.

Cena karnetu obejmuje 14 wejść, koszt 210 zł.

Dla pracowników AGH istnieje możliwość dofinansowania na zasadach ZFŚS określonych w Komunikacie Kanclerza nr 3/2013 z dn. 09.01.2013 r.