Zasady funkcjonowania obiektu Basenu AGH od 30.06.2021r.

 

Zasady funkcjonowania obiektu Basenu AGH od 30.06.2021r.

 

1. Z dniem 28.05.2021r. nastąpiło wznowienie działalności Siłowni i Kręgielni.

2. Od 28.05.2021 r. z pływalni mogą korzystać również Klienci indywidualni.

3. Z usług Basenu AGH nie mogą korzystać osoby z objawami chorobowymi bez względu  na ich charakter.

4.Przed wejściem do obiektu Klient będzie zobowiązany do dezynfekcji rąk i butów.

5.W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie bezpośrednio przed kasą może znajdować się tylko 1 osoba.

6.W całym obiekcie obowiązuje Klientów zachowanie 1,5 metrowego dystansu.

7.Wprowadza się ograniczenie i nadzorowanie ilości użytkowników obiektu: maksymalna liczba Klientów przebywających jednocześnie na Pływalni (niecki i hale basenowe) wynosi 90 osób, w Siłowni zachowanie 1,5 metrowego dystansu, a na Kręgielni, na podeście do rzutów może przebywać max.10 graczy (po 5 z każdej drużyny).

8.W celu zapewnienia bezpieczeństwa ogranicza się czas pobytu Klienta na Pływalni do 1 godziny.

9. Wejście na Pływalnię jest możliwe o dowolnej godzinie (pierwsze wejście o godz. 6:00, ostatnie wyjście z wody o godz.22:20). Wejścia Klientów będą odbywać się przez obydwie kasy.

10.Na terenie obiektu obowiązuje noszenie osłon ust i nosa z wyłączeniem strefy szatni z natryskami i hali basenowej, pomieszczenia siłowni oraz podestów do rzutów na kręgielni.

 

Szczegółowe wytyczne mające na celu dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa i minimalizację ryzyka zakażenia użytkowników i pracowników Basenu AGH znajdują się na stronie Basenu AGH –www.basen.agh.edu.plw „Regulaminach”.

 

 

Dyrektor Basenu AGH

mgr inż. Beata Przybyłowska-Stanek

Możliwość komentowania jest wyłączona.