Kursy pływania – semestr letni!

Zapraszamy na zajęcia kursów nauki i doskonalenia pływania w semestrze letnim roku szkolnego 2017/2018!

 

Informacje dotyczące zapisów:

1.dla OSÓB KONTYNUUJĄCYCH (dotyczy I semestru roku szkolnego 2017/2018)- gwarancją miejsca na kursie jest dokonanie płatności przelewem w terminie do 07.02.2018 r

2.dla NOWYCH UCZESTNIKÓW zajęć- zapisy (w ramach wolnych miejsc w  grupach) w dniach 12.02.2018r. – 16.02.2018r. osobiście w biurze Basenu AGH pok.211, I piętro lub telefonicznie pod numerem 12 617 48 80 w godzinach 8:00-15:00.

Gwarancją miejsca na kursie, po wcześniejszym zapisie przez instruktora, jest dokonanie płatności w terminie do 19.02.2018 r.

  • Organizator zastrzega sobie możliwość do sprawdzenia umiejętności pływania kandydata.

 

ZAPIS NA KURS JEST JEDNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU!!!

REGULAMIN KURSÓW NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA

 

 

CENNIK:CENNIK KURSY

  • Osoby nieposiadające elektronicznego karnetu zobowiązane są do dodatkowej opłaty za wydanie karnetu w kwocie 15 zł.

 

WPŁATY należy dokonać na numer rachunku bankowego 07 1240 2294 1111 0010 5922 9844

z dopiskiem: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, DZIEŃ ORAZ GODZINA KURSU,

FV (dla osób zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT)

na adres AKADEMIA GÓRNICZO- HUTNICZA IM. S. STASZICA

(BANK PEKAO S.A. W KRAKOWIE)

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Zapisy na kursy nauki i doskonalenia pływania możliwy jedynie w godzinach dyżurów instruktorów!

HARMONOGRAM DYŻURÓW INSTRUKTORÓW

Możliwość komentowania jest wyłączona.