Dyżury instruktorów nauki i doskonalenia pływania

Zgodnie z regulaminem kursów nauki i doskonalenia pływania zgłoszenia nieobecności na kursach można dokonać
osobiście w biurze Basenu AGH p.211, I piętro lub telefonicznie pod numerem 12 617 4880
wyłącznie w godzinach dyżuru instruktorów, podanych w zakładce KONTAKT.

Dyżury instruktorów nauki i doskonalenia pływania:

Kinga Rąpała – poniedziałek 12.00-13.00
Karolina Lis -  wtorek 7.00-12.00, czwartek 13.30-16.00
Małgorzata Pacławska – poniedziałek 14.00-16.00, czwartek 14.30-16.00, piątek 14.00-16.00

Możliwość komentowania jest wyłączona.