Praca dla ratownika wodnego

Basen AGH poszukuje ratowników wodnych.

Informacja pod nr tel.: 12 617 48 41  lub mail: basen@agh.edu.pl

CV oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy wysyłać na adres e-mail: basen@agh.edu.pl